Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Świdniku

 

Nawigacja

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego Informacje dla rodziców Ramowy tygodniowy harmonogram zajęc Procedury Zarządzenia Sześciolatek - edukacja przedszkolna i szkolna Z życia Przedszkolaków

Oddział przedszkolny

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego

Zasady rekrutacji do Oddziału Przedszkolnego i klasy I

w Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Świdniku

w roku szkolnym 2016/2017

     Drodzy Rodzice,

          Dyrektor Szkoły prowadzi zapisy do Oddziału Przdeszkolnego i klasy I na rok szkolny 2016/2017 zgodnie z zamieszczonym poniżej Zarządzeniem Wójta Gminy Łukowica oraz Uchwałą Rady Gminy Łukowica z 29 stycznia 2016 roku.

 

Zarzadzenie_Wojta_Gminy_Lukowica_z_29_stycznia_2016_r..pdf

Uchwala_Rady_Gminy_Lukowica_z_29_stycznia_2016_r..pdf

 

       Dokumnety niezbędne do zapisania dziecka do Oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej wydawane są w kancelarii Dyrektora oraz można je pobrać z naszej strony.

 

Dokumenty do pobrania:

  • wzory dokumentów - Oddział Przedszkolny:

 

Zgloszenie_do_Oddzialu_Przedszkolnego_-_obwod_szkoly.docx

Deklaracja_o_kontynuowaniu_nauki_w_Oddziale_Przedszkolnym.docx

Zgloszenie_do_Oddzialu_Przedszkolnego_spoza_obwodu_szkoly.docx

 

  • wzory dokumentów - klasa I:

 

Zgloszenie_do_klasy_I_z_obwodu_szkoly.docx

Wniosek_o_przyjecie_do_klasy_I_spoza_obwodu_szkoly.docx